Inför resan

Visum

För inresa till vissa länder krävs visum och det är resenärens ansvar att se till att erforderligt visum finns vid avresa. Visumansökningar handläggs av resperktive lands ambassad. För svenska medborgare med annat ursprung eller utländska medborgare kan visum krävas. Det är kundens skyldighet att kontrollera detta med respektive ambassad.