Under resan

Bagage - försenat/förlorat

Dessvärre händer det att bagage inte kommer med flighten som planerat. Om ditt bagage inte återfinns på bandet rekommenderar vi att du gör följande:

  • Kontrollera att bagaget inte ligger på något annat bagageband eller på bandet för speciallbagage (bulky baggage)
  • Gör en anmälan INNAN du lämnar bagageutlämningen och se till att du får en skriftlig rapport (PIR-rapport) för ditt saknade bagage. På denna skall det finnas uppgifter om vilket bagagenummer anmälan gäller, telefonnummer för att fråga om bagaget samt ärendenummer.
  • Be att få uppgift om vilken flight bagaget beräknas anlända med.

Oftast kommer bagaget med första möjliga flight. Flygplatsen anlitar då en budfirma eller taxi för att transportera bagaget till hotellet. För att senare kunna begära ersättning från flygbolag är det viktigt att begäran görs inom 21 dagar och att ni kan uppvisa original av PIR-rapport, flygbiljett och kvitton för relevanta utlägg.

För att minimera problem vid eventuellt försenat bagage kan det vara en god idé att packa en uppsättning underkläder, hygienartiklar och annat som kan vara nödvändigt vid ankomst, i handbagaget. Se till att du inte överskrider reglerna för hur mycket vätskor du får ta ombord på planet i ditt handbagage.