Under resan

Bagage - skadat

Skadat bagage måste anmälas omgående och personligen till flygbolagets representant på flygplatsen INNAN du går ut till ankomsthallen. Om något skulle hända ditt bagage ersätts du i enlighet med flygbolagets gällande bestämmelser. Vänligen notera att flygbolagens ersättning för skadat bagage är begränsad. Vi ber dig läsa den information som finns på respektive flygbolags hemsida gällande ersättning. Viss information finns även på boardingkortets baksida. Har du en reseförsäkring/hemförsäkring gäller den oftast även skadat bagage. Hör efter med ditt försäkringsbolag.

För att senare kunna begära ersättning från flygbolaget är det viktigt att begäran görs inom 21 dagar och att ni kan uppvisa original av PIR-rapport, flygbiljett och kvitton för relevanta utlägg.