Under resan

Banarbete eller stängd bana

Out Of Bounds reserverar sig för underhållsarbeten som måste göras för att standarden på golfbanorna skall bibehållas. Vi reserverar oss också för banornas kondition som kan variera på grund av klimat och nederbörd.

I de fall där golfbanan tvingas stänga på grund av väderförhållanden såsom regn, storm, torka, snö, frost, åska eller annan orsak, då spel på banan kan medföra skada för spelare eller banan, utgår ingen ersättning.

Vi gör vårt yttersta för att informera om planerade underhållsarbeten men reserverar oss för att vi inte alltid har korrekt information om detta för samtliga banor i vårt utbud.