Hållbart resande

Vi tror på hållbart resande

Varje år reser fler än 15 000 resenärer med Out Of Bounds och Golf Plaisir. En omfattande reseverksamhet innebär ett stort ansvar. Vi är medvetna om att turism för med sig både positiva och negativa effekter. Vi arbetar aktivt för att maximera de positiva effekterna och minimera de negativa för att skapa ett hållbart resande.

Out Of Bounds vill göra det enkelt för människor att upptäcka nya golfbanor i olika delar av världen, olika kulturer, språk, religioner, traditioner, dofter och smaker. Vi tror att kunskapen, upplevelsen och interaktionen med andra länder bidrar positivt till att öka insikten, respekten och förståelsen för människor från olika kulturer och världsdelar.

Out Of Bounds hållbarhetsarbete fokuserar på hela resan: hemma, på flyget och ute på destinationerna. Arbetet är inriktat på mänskliga rättigheter, klimatförändringar, hållbara produkter och en hållbar leverantörskedja.

 

  • Out Of Bounds ökar kontinuerligt hållbarhetskraven på leverantörer och samarbetspartners.
  • Out Of Bounds arbetar aktivt för att minimera sitt klimatavtryck.
  • Out Of Bounds arbetar, genom branschsamarbeten, aktivt för att bidra till utvecklingen av hållbar turism.