Under resan

Måltider på flyget

Det framgår på bekräftelsen/fakturan om mat på flyget ingår i priset. Då mat inte ingår finns det oftast något att köpa ombord men det är ingen garanti att det räcker till alla. Det kan vara bra att köpa med sig något om-att-ifall. Tänk bara på att det kan vara förbjudet och förenat med böter att ta med sig mat av olika slag in i vissa länder, t ex Australien.