Rotorua Golf Club - Arikikapakapa

På Rotorua Golf Club som även kallas ”Arikikapakapa” kommer man att njuta av en mycket annorlunda golfrunda. Hela området kring Rotorua karaktäriseras av den tunna jordskorpan och det syns inte minst på golfbanan. Här är det är inte bara klassiska hinder som bunkrar och vattendrag som utmanar utan här finns även bubblande lerpölar och gejsrar.