Golf Club Schönborn Castle

Det här är mer än bara en golfklubb och man är medlem i ”Finest Golf Courses of the World”. Alla som spelar här får uppleva ett stycke Österrikisk historia. Det magnifika slottet från 1700-talet som nu används som klubbhus och restaurang är pampigt värre och sätter verkligen sin prägel på banan. Det var 1989 som slottets 104 hektar mark gjordes om till en golfbana som passar fint in i det vackra landskapet. Två tredjedelar av denna 27-hålsanläggning ligger inanför slottsmurarna och de många träden påverkar spelet tillsammans med de snabba greenerna.

De 27 hålen är uppdelade på 3 olika slingor som sedan i sin tur kombineras till tre olika 18-hålsbanor.

Fakta

Antal hål 27 (3x9)
Bankaraktär Parkbana
Banfakta Röd 1-18, Par 73,  6387 6160 5742 5449
Grön 10-27, Par 72,  6073 5876 5463 5207
Gul 19-27+1-9, Par 71,  6114 5856 5427 5160
Faciliteter Drivingrange, puttgreen, vagnar/buggies, hyrklubbor, shop, restaurang