Information om coronaviruset

Information om Coronaviruset

Vi på Out Of Bounds prioriterar alltid våra kunders säkerhet och hälsa i första hand! Vi följer just nu utvecklingen av Corona-viruset och agerar dagligen därefter.

2020-06-22, kl. 06.30

Viktig information

Utrikesdepartementets häver avrådan för icke nödvändiga resor från 30 juni till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020. UD kommer i god tid före dessa datum att återkomma med information om avrådan därefter kommer att förändras, förlängas eller hävas.

Vi har fortfarande en extraordinära situation och ber er om ert tålamod och överseende med ledtiden på hanteringen av redan avbokade resor.

Observera att ni inte behöver kontakta oss!

För att vi ska kunna hantera denna krissituation så effektivt som möjligt så vill vi inte att ni ringer till oss utom i absolut nödfall. Vi kommer att kontakta er alla i prioriterad ordning för att hantera er avbokning via telefon eller mail.

 

Varför dröjer min återbetalning?

Som ni säkert läst i media så är hela resebranschen under extrem belastning för tillfället. Den personal som inte är permitterad skall hantera tusentals avbokningar med rutiner som är anpassade för att hantera några enstaka. Det som är positivt är att vår ekonomiavdelning lägger nu mer eller mindre alla resurser på att så snabbt som möjligt hantera alla återbetalningar. Det är många researrangörer i branschen som väntar på eventuellt statligt stöd eller krisfond. Vi har valt att inte vänta på någon eventuell statlig fond utan gör återbetalningarna löpande. Vår bedömning just nu är att det kommer att dröja minst 4-6 veckor från planerat avresedatum innan respektive återbetalning blir gjord. Detta är en uppskattning baserad på nuläget och det är som vi alla vet just nu en situation i ständig förändring.

Vi vill understryka att en möjlighet för er är att boka om resan. Antingen till en höstresa eller till motsvarande avresa våren 2021. Ni kan också boka om till ett helt annat resmål eller datum och få inbetalade pengar tillgodo på denna resa. Bokar ni om till samma resmål och samma vecka nästa vår så garanterar vi dig resan till samma pris som årets resa. Är ni osäkra på resmål eller datum för framtida resor men vill ha en snabb hantering så kan vi erbjuda er ett presentkort på motsvarande det inbetalda beloppet.

Kontakta oss per telefon eller mail om ni önskar titta på ombokning eller överföring av inbetalat  belopp till ett presentkort.

Vi beklagar verkligen det besvär och den oro som detta medför.

 

Vad händer om UD går ut med en avrådan till det land eller den region jag ska resa till?

Vi kommer alltid att följa paketreselagen och UD:s rekommendationer. Om UD går ut med en avrådan till ett land eller en region så bokar vi av alla resor till det aktuella landet eller regionen. Om denna avrådan gäller dig och din resa så kommer vi att kontakta dig via telefon, mail eller sms. Vi ber dig därför säkra att kontaktuppgifterna på din bokning stämmer. För resor med avresa efter UD:s avrådan så gäller av- och ombokningsregler enligt ordinarie resevillkor.

Vad händer om det inte finns en avrådan från svenska UD att resa?

Så länge det inte finns en avrådan från UD till ett specifikt resmål så genomförs alla resor som planerat. Out Of Bounds ordinarie resevillkor gäller vid avbokning. Vid förändrade förutsättningar kommer vi att informera berörda gäster om detta. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad, och mer information hittar du hos UD och Folkhälsomyndigheten.

Vad gäller om man redan befinner sig på ett resmål som UD avråder från?

I det fall där man redan befinner sig på resmålet när UD:s avrådan kommer, har man tyvärr inte rätt att avboka resterande del av resan. Om man ändå väljer att avbryta paketresan i förväg så har man därmed inte rätt till återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjas. Out Of Bounds har ett ansvar att se till att resenärerna kommer hem från sina resmål.

Vad händer om jag hamnar i karantän under min semesterresa?

Skulle det uppstå ett läge där ett hotell sätts i karantän är det primärt de lokala myndigheterna som hanterar detta. Extra kostnader som uppstår står du själv för, t.ex. sjukvård, kost, logi, flygbiljetter eller förlorad arbetsinkomst. Tänk på att spara kvitton för att kunna agera mot ditt försäkringsbolag när du har kommit hem.

Vad gäller för resenärer i så kallad riskgrupp?

Om du inte kan åka, t.ex. på grund av sjukdom, och har ett läkarintyg ska du vända sig till ditt försäkringsbolag. Så länge UD inte avråder från att resa till ett visst område, så gäller ordinarie resevillkor vid en eventuell avbokning.

Vad händer om jag avbokade min resa innan UD’s avrådan kom?

Som resebyrå har vi i och med paketreselagen ett stort ansvar för våra resenärer som vi tar på största allvar och följer. För att kunna göra det på ett fungerande och professionellt sätt tillämpas avbokningsvillkor för samtliga resor. Tillika följer vi UD’s rekommendationer gällande avrådan till platser, länder eller liknande. Om man avbokar en resa gör man det rent juridiskt alltid till de villkor som gäller vid den exakta tidpunkten för avbokningen. Denna fakta är vi alla tvingade att följa och förhålla oss till.

 

 

Länk till Out Of Bounds resevillkor

Avboka din golfresa här